Pečatenie zubov

Žuvacie plochy zadných zubov majú členitý, ryhovaný až porézny povrch. Je to vhodné miesto na ukladanie zvyškov potravy a vytváranie zubného kazu. Predísť tomuto je možné zapečatením uvedených rýh.

Samotné pečatenie pozostáva z vyčistenia zubu špeciálnou pastou, nanesenia a vytvrdenia hmoty na pečatenie a lokálnej fluoridácie povrchu zuba. Zub ošetrený takýmto spôsobom má hladký povrch a nemá hlboké ryhy, do ktorých by sa mohli usadzovať zvyšky jedla. Toto je základný princíp preventívnej ochrany pred zubným kazom. Stomatológovia odporúčajú pečatiť zuby hlavne deťom, tzn. pečatiť mliečny chrup. Obmedzí sa tým prvotné infikovanie detského chrupu zubným kazom a následné šírenie kazu na trvalé zuby. Je možné pečatiť zuby aj dospelým pacientom, v súčasnosti je to bežné ošetrenie v záchovnej stomatológii. Pečatenie vydrží 3 až 5 rokov, kým sa nezhryzie. Pečatenie je ekonomicky najvýhodnejšia ochrana pred zubným kazom.